Trekkhunder i Norge

1387196-dog-team-at-work

Før i tiden var hunder hovedsakelig nyttedyr. Trekkhunder ble brukt til transport, og hundene kunne trekke både sleder og kjerrer. Trekkhunder ble ofte brukt hele året. I dag brukes trekkhundene først og fremst til rekreasjon og konkurransekjøring. Mange steder i Norge tilbys det hundesledeturer for turister, og Norge har flere gode hundekjørere som konkurrerer på internasjonalt toppnivå. I Norge er det mest vanlig å konkurrere i hundekjøring på vinters tid, og da drar hundene enten en slede, eller de trekker en pulk og en skiløper etter seg. Det siste kalles nordisk stil. Lenger sør i Europa, er det mest vanlig at hundene konkurrerer på barmark.

Trekkhundens oppgaver har endret seg over tid

Før bilen tok over, var det vanlig at hunder trakk kjerrer med varer. Hunder egnet seg godt på smale veier, og når hundene ikke trakk kjerrer, ble de ofte brukt som vakthund. Hvis man er interessert i trekkhunder og hundekjøring, finner man masse informasjon på nettsiden til Norges Hundekjørerforbund. Det finnes også mange trekkhundklubber landet over, som man kan kontakte. Skaunakjølen Trekkhundklubb er bare en av disse klubbene.

Trekkhunder krever mye stell, og ettersom man trenger mange hunder for å danne et sledehundspann, er eierskap av trekkhunder et stort ansvar å ta på seg.