Brukshunder og deres arbeidsområder

Menneskene begynte å temme hunder fordi hundene var nyttige og hjelpsomme. Hunder og mennesker jaktet sammen, og hunder brukes fortsatt ofte til jakt. Hunder ble også tidlig brukt som vakthunder, som kunne advare menneskene dersom det var fare på ferde. Hunder er lojale, og har et sterkt beskytterinstinkt.

Hundens historie som menneskets kompanjong

Da menneskene begynte å holde husdyr, ble hundene brukt som gjeterhunder. De lærte seg å forsvare husdyrene, og jage vekk rovdyr, og hundene lærte seg også å samle sammen husdyrflokker. For saueeiere er hunder fortsatt viktige, spesielt under sanking og flytting av dyr. Trekkhunder og kløvhunder har hjulpet mennesker i mange land med å frakte varer. Trekkhunder kan brukes både om sommeren og om vinteren. Hos oss er vi mest opptatt av trekkhunder, men vi er fullstendig klar over at hunder gjør mye annet nyttig.

Relativt nylig oppdagede bruksområder for arbeidshunder
Hunder brukes blant annet til terapeutiske tjenester. Servicehunder kan gjøre praktiske ting for folk som har fysiske handikapp. Hunder brukes også til å finne sykdommer. Politiet bruker også hunder, både til å lete etter narkotika og penger, og til å fange forbrytere. Hunder kan brukes til å finne savnede personer, og brukes jevnlig ved forsvinningssaker eller søk etter kriminelle.

Et annet område der hunder er veldig effektive, er søk i snøras eller i sammenraste bygninger.

Norske redningshunder blir også sendt til utlandet, for eksempel i forbindelse med jordskjelv og andre katastrofer. Da kan de bidra til å redde liv. Minehunder redder også liv verden over, og Norsk Folkehjelp trener opp minehunder til bruk i mange land.