Redningshunder i Norge

Redningshunder brukes ved katastrofer og ved søk etter savnede. I Norge er de fleste redningshundene helt vanlige familiehunder til daglig, men når noe skjer, er de alltid klare til å hjelpe. Ettersom det finnes redningshunder over hele landet, kan hundene være på plass i løpet av kort tid. Hundeførerne blir kontaktet av hovedredningssentralen eller av det lokale politiet. De brukes ofte til søk i snøras eller når noen har forsvunnet. Hvert år brukes norske redningshunder i flere hundre aksjoner.

Norske redningshunder kan også bli sendt til utlandet. Det er spesielt aktuelt ved store jordskjelv, når lokale myndigheter trenger hjelp til å søke etter overlevende. Norge kan raskt sende ut hunder til å hjelpe. På få timer kan hele 9 hunder sendes ut, sammen med 35-40 personer og alt nødvendig utstyr. Sist gang norske redningshunder ble sendt på utenlandsoppdrag, var etter jordskjelvet i Nepal i april 2015. Vi er klar over at norske hunder ofte gjør en stor innsats for å redde liv både i Norge og i utlandet.

I dag finnes det rundt 200 godkjente redningshunder i Norge, men det er plass til flere. Alle kan utdanne hunden sin til redningshund, og slik bidra til å hjelpe andre.